O nas
ZAKAJ

Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti (KAZU) je bilo ustanovljeno 2. 6. 2017 z namenom spodbujati in pospeševati ustvarjalno sodelovanje koroških doktorjev znanosti in vrhunskih umetnikov. S tem se bo okrepil njihov prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem.

KAJ

Za doseganje ciljev KAZU promovira znanstvene in druge dosežke svojih članov med prebivalstvom in mladimi na Koroškem; nudi pomoč pri pridobivanju in izvajanju projektov ter pri reševanju dilem in problemov, ki so pomembni za razvoj regije; organizira predavanja svojih članov in vabljenih strokovnjakov, organiziral in so-organiziral konference, simpozije ipd.; sodeluje z gospodarstvom, zavodi, društvi na Koroškem in še mnogo več.

KDO

Kdor razpravlja o aktualnih in temeljnih vprašanjih znanosti in umetnosti; sodeluje pri oblikovanju regionalne razvojne politike na Koroškem in oblikuje ter uveljavlja njene skupne cilje; soustvarja možnosti za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo svojih članov; krepi ugled in prepoznavnost društva doma in širše.

Kratka kronologija
Iniciativna skupina

V jeseni 2016 je, na iniciativo in pod vodstvom dr. Silve Roncelli Vaupot, začela delovati iniciativna skupina za ustanovitev društva koroških doktorjev znanosti in vrhunskih umetnikov v sestavi: doc. dr. Anja Benko, prof. dr. Silvija Borovnik, dr. Andreja Hribernik, doc. dr. Simon Klančnik, doc. dr. Tomaž Rotovnik, doc. dr. Ivo Verovnik,  doc. dr. Nado Vodopija, dr. Luka Zajec in doc. dr. Uroš Zavodnik.

Javna najava

13. januarja 2017 je omenjena skupina na prireditvi, ki je potekala v okviru obeleženja 10 -letnice delovanja Visoke šole za tehnologijo polimerov (sedaj Fakultete za tehnologijo polimerov), v Koroški Galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, najavila ustanovitev društva, kar je bilo deležno precejšne medijske pozornosti. Ob tej priložnosti je bilo izvedeno predavanje akademika prof. dr. Igorja Grabca, z naslovom »Sinergija znanosti, tehnologije in umetnosti«. Predvideno predavanje dr. Renate Salecl, je zaradi slabega vremena odpadlo. Izvedla ga bo v letu 2018. 

Ustanovni zbor

V prostorih slovenjegraške Fakultete za tehnologijo polimerov je 2. junija 2017 potekal ustanovni zbor društva KAZU. Udeležilo se ga je 29 koroških doktorjev znanosti (Matic Tasič, Vasja Žibret, Vinko Močilnik, Anja Benko, Nace Pušnik, Eva Konečnik Kotnik, Mateja Jamnik, Robert Repnik, Anita Goltnik Urnaut, Mojca Čerče, Nado Vodopija, Viktorija Vaupot, Miroslav Rebernik, Bojan Borstner, Domen Mongus, Danica Čerče, Marjana Merkač Skok, Jasna Uranjek, Jana Makuc, Roman Kamnik, Trezija Večko, Stanislav Lenart, Zoran Vaupot, Simon Klančnik, Uroš Zavodnik, Ivo Verovnik, Mojca Hrastelj Brelih, Luka Zajec in Silva Roncelli Vaupot). Svojo prisotnost jih je opravičilo 10 doktorjev znanosti, ki so izrazili namero po sodelovanju. Dogovor je bil da bo Društvo KAZU za uresničevanje svojega poslanstva izvajalo sestanke predsedstva in drugih organov, organiziralo in so-organiziralo forume, okrogle mize, prireditve, družabne dogodke, razstave, filmske in video projekcije ter predvsem znanstvene konference in simpozije. Izvajalo bo predavanja za dijake, študente in drugo javnost. Izdajalo bo tudi publikacije. V delovno predsedstvo ustanovnega zbora sta bila izvoljena dr. Luka Zajec kot predsednik in dr. Mojca Hrastelj Brelih kot zapisničarka.  Sprejet je bil Statut Društva KAZU.

 

Izvedba volitev

Na ustanovnem zboru so bile izvedene volitve organov društva. Za predsednico društva je bila izvoljena dr. Silva Roncelli Vaupot, za podpredsednika za področje znanosti dr. Simon Klančnik in za področje umetnosti dr. Uroš Zavodnik ter za tajnika društva dr. Mojca Hrastelj Brelih. Izvoljeni so bili tudi člani nadzornega odbora, in sicer doc. dr. Ivo Verovnik (predsednik), doc. dr.  Robert Repnik in dr. Luka Zajec, ter častnega razsodišča, in sicer prof. dr. Bojan Borštner (predsednik), doc. dr. Anja Benko in doc. dr. Tomaž Rotovnik.

Postopek registracije

Društvo je bilo 12. 9. vpisano v register društev, 15. septembra 2017 v seznam na AJPES-u,  18. 9. 2017 pa je dobilo svojo davčno številko.

Dejavnosti in naloge
Nepridobitne in pridobitne

Glavna nepridobitna dejavnost društva je prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem. 

Ostale nepridobitne dejavnosti in naloge društva so organizacija in soorganizacija: znanstvenih simpozijev, delavnic in konferenc na področju znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti na Koroškem; znanstvenih posvetovanj, forumov, predavanj, ekskurzij in umetniških razstav; razstav, sejmov in srečanj.

Poleg tega društvo sodeluje: pri in izvaja dejavnosti produkcije in distribucije filmov, videofilmov in televizijskih oddaj; z drugimi sorodnimi organizacijami, zavodi in gospodarskimi subjekti; producira filme, video filme in televizijske oddaje.

Društvo izdaja: znanstvena dela, zbornike, poročila, biografije in bibliografije; monografije svojih članov; knjige, revije in drugo periodiko.

 

Društvo izvaja: raziskovalno, razvojno, svetovalno in umetniško dejavnost; aktivnosti promocije znanosti in umetnosti; drugo založništvo; post produkcijsko dejavnost pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj; distribucijo filmov, video filmov in televizijskih oddaj; raziskovalno in razvojno dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije; raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike; oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo; fotografsko dejavnost; drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti; izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti; drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.

 

Društvo KAZU lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, povezane z namenom in cilji društva, kot dopolnilne dejavnosti nepridobitne dejavnosti, opravljajo se lahko le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti društva. Pridobitne dejavnosti bo opravljalo društvo v skladu s pogoji, ki jih za posamezno dejavnost določa zakon.

Vizitka
Društvo koroška akademija znanosti in umetnosti – KAZU

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Slovenija

e-pošta: info@kazu.si

Matična številka: 4101022000

Davčna številka: 92792600

Transakcijski račun: SI56 6000 0000 0793 531 (LON d.d., Kranj)

Kontaktni obrazec
  • *

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.