Vizitka
NAZIV

Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti (krajše: Društvo KAZU).

NASLOV

Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.

PODATKI

Matična številka: 4101022000

Davčna številka: 92792600

Transakcijski račun: SI56 6000 0000 0793 531 (LON d. d., Kranj)

O nas
ZAKAJ

Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti (KAZU) je bilo ustanovljeno 2. 6. 2017 z namenom spodbujati in pospeševati ustvarjalno sodelovanje koroških doktorjev znanosti in vrhunskih umetnikov. S tem se bo okrepil njihov prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem.

KAJ

Za doseganje ciljev KAZU promovira znanstvene in druge dosežke svojih članov med prebivalstvom in mladimi na Koroškem; nudi pomoč pri pridobivanju in izvajanju projektov ter pri reševanju dilem in problemov, ki so pomembni za razvoj regije; organizira predavanja svojih članov in vabljenih strokovnjakov, organizira in so-organizira konference, simpozije ipd.; sodeluje z gospodarstvom, zavodi, društvi na Koroškem in še mnogo več.

KDO

Kdor razpravlja o aktualnih in temeljnih vprašanjih znanosti in umetnosti; sodeluje pri oblikovanju regionalne razvojne politike na Koroškem in oblikuje ter uveljavlja njene skupne cilje; soustvarja možnosti za znanstvenoraziskovalno in umetniško delo svojih članov; krepi ugled in prepoznavnost društva doma in širše.

Dejavnosti in naloge
NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI

Glavna nepridobitna dejavnost društva je prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem.

Ostale nepridobitne dejavnosti in naloge društva (v nadaljevanju).

Organiziranje in soorganiziranje znanstvenih simpozijev, delavnic in konferenc na področju znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti na Koroškem; znanstvenih posvetovanj, forumov, predavanj, ekskurzij in umetniških razstav; razstav, sejmov in srečanj.

Izvajanje dejavnosti produkcije in distribucije filmov, videofilmov in televizijskih oddaj.

Sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, zavodi in gospodarskimi subjekti.

Produciranje filmov, video filmov in televizijskih oddaj.

 

Izdajanje znanstvenih del, zbornikov, poročil, biografij in bibliografij; monografij svojih članov; knjig, revij in drugih periodik.

Izvajanje raziskovalne, razvojne, svetovalne in umetniške dejavnosti; aktivnosti promocije znanosti in umetnosti; drugo založništvo; post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj; distribucije filmov, video filmov in televizijskih oddaj; raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije; raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike; oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo; fotografska dejavnost; drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti; izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti; drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.

PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

Društvo KAZU lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, povezane z namenom in cilji društva, kot dopolnilne dejavnosti nepridobitne dejavnosti, opravljajo se lahko le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti društva. Pridobitne dejavnosti bo opravljalo društvo v skladu s pogoji, ki jih za posamezno dejavnost določa zakon.

Kronologija
INICIATIVNA SKUPINA

V jeseni 2016 je, na iniciativo in pod vodstvom dr. Silve Roncelli Vaupot, začela delovati iniciativna skupina za ustanovitev društva koroških doktorjev znanosti in vrhunskih umetnikov v sestavi: doc. dr. Anja Benko, prof. dr. Silvija Borovnik, dr. Andreja Hribernik, doc. dr. Simon Klančnik, doc. dr. Tomaž Rotovnik, doc. dr. Ivo Verovnik,  doc. dr. Nado Vodopija, dr. Luka Zajec in doc. dr. Uroš Zavodnik.

 
JAVNA NAJAVA

13. januarja 2017 je omenjena skupina na prireditvi, ki je potekala v okviru obeleženja 10-letnice delovanja Visoke šole za tehnologijo polimerov (sedaj Fakultete za tehnologijo polimerov), v Koroški Galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, najavila ustanovitev društva, kar je bilo deležno precejšne medijske pozornosti. Ob tej priložnosti je bilo izvedeno predavanje akademika prof. dr. Igorja Grabca, z naslovom »Sinergija znanosti, tehnologije in umetnosti«.

USTANOVNI ZBOR

V prostorih slovenjegraške Fakultete za tehnologijo polimerov je 2. junija 2017 potekal ustanovni zbor društva KAZU. Udeležilo se ga je 29 koroških doktorjev znanosti (Matic Tasič, Vasja Žibret, Vinko Močilnik, Anja Benko, Nace Pušnik, Eva Konečnik Kotnik, Mateja Jamnik, Robert Repnik, Anita Goltnik Urnaut, Mojca Čerče, Nado Vodopija, Viktorija Vaupot, Miroslav Rebernik, Bojan Borstner, Domen Mongus, Danica Čerče, Marjana Merkač Skok, Jasna Uranjek, Jana Makuc, Roman Kamnik, Trezija Večko, Stanislav Lenart, Zoran Vaupot, Simon Klančnik, Uroš Zavodnik, Ivo Verovnik, Mojca Hrastelj Brelih, Luka Zajec in Silva Roncelli Vaupot).

Svojo prisotnost je opravičilo 10 doktorjev znanosti, ki so izrazili namero o sodelovanju. Dogovor je bil da bo Društvo KAZU za uresničevanje svojega poslanstva izvajalo sestanke predsedstva in drugih organov, organiziralo in so-organiziralo forume, okrogle mize, prireditve, družabne dogodke, razstave, filmske in video projekcije ter predvsem znanstvene konference in simpozije. Izvajalo bo predavanja za dijake, študente in drugo javnost. Izdajalo bo tudi publikacije. 

V delovno predsedstvo ustanovnega zbora sta bila izvoljena dr. Luka Zajec kot predsednik in dr. Mojca Hrastelj Brelih kot zapisničarka.  Sprejet je bil Statut Društva KAZU.

IZVEDBA VOLITEV 

Na ustanovnem zboru so bile izvedene volitve organov društva. Za predsednico društva je bila izvoljena dr. Silva Roncelli Vaupot, za podpredsednika za področje znanosti dr. Simon Klančnik in za področje umetnosti dr. Uroš Zavodnik ter za tajnika društva dr. Mojca Hrastelj Brelih.

Izvoljeni so bili tudi člani nadzornega odbora, in sicer doc. dr. Ivo Verovnik (predsednik), doc. dr.  Robert Repnik in dr. Luka Zajec, ter častnega razsodišča, in sicer prof. dr. Bojan Borštner (predsednik), doc. dr. Anja Benko in doc. dr. Tomaž Rotovnik.

 
POSTOPEK REGISTRACIJE 

Društvo je bilo 12. 9. 2017 vpisano v register društev, 15. 9. 2017 v seznam AJPES,  18. 9. 2017 pa je dobilo svojo davčno številko. 

Kontaktni obrazec
  • *

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.