Člani društva kazu

Filtriraj po:

ddr. Helena Blažun Vošner
PODROČJE DELA: Zdravstvene vede, organizacija in management
ZAPOSLITEV: Fakulteta za zdravstvene vede Univerza v Mariboru
KONTAKT: hblazun@gmail.com

dr. Alenka Kobolt
PODROČJE DELA: Socialno-pedagoške znanosti
ZAPOSLITEV: Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: alenkakobolt@uni-lj.si

dr. Ambrož Stropnik
PODROČJE DELA: Računalništvo in informatika, strojno učenje, inteligentni sistemi
ZAPOSLITEV: Direct4me d. o. o. 
KONTAKT: ambroz.stropnik@direct4.me

dr. Andreja Benko
PODROČJE DELA: Socialno-pedagoške znanosti
ZAPOSLITEV: Šolski Center Ravne na Koroškem - Gimnazija
KONTAKT: anja.benko@gmail.com
dr. Andreja Tinta
PODROČJE DELA: Pedagogika
ZAPOSLITEV: OŠ Frana Goloba Prevalje
KONTAKT: andreja.tinta@guest.arnes.si
dr. Anita Goltnik Uranaut
PODROČJE DELA: Socialno-pedagoške znanosti
ZAPOSLITEV: Šolski Center Slovenj Gradec - Višja šola in Poslovno ekonomska fakulteta Celje
KONTAKT: anita.urnaut@guest.arnes.si
dr. Bojan Borstner
PODROČJE DELA: Filozofija
ZAPOSLITEV: Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru
KONTAKT: bojan.borstner@um.si

dr. Bojana Tancer
PODROČJE DELA: Edukacijske vede
ZAPOSLITEV: Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
KONTAKT: bojana.tancer@guest.arnes.si

dr. Danica Černe
PODROČJE DELA: Angleški jezik
ZAPOSLITEV: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: danica.cerce@ff.uni-lj.si

dr. Domen Mongus
PODROČJE DELA: Računalništvo
ZAPOSLITEV: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerza Maribor
KONTAKT: domen.mongus@um.si

dr. Eva Konečnik Kotnik
PODROČJE DELA: Geografija
ZAPOSLITEV: Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerza v Mariboru
KONTAKT: eva.konecnik@um.si
dr. Ferdinand Blaznik
PODROČJE DELA: Pravo, sociologija
ZAPOSLITEV: Upokojen
KONTAKT: ferdinand.blaznik@gmail.com
dr. Igor Grabec
PODROČJE DELA: Fizika
ZAPOSLITEV: Upokojen
KONTAKT: igor.grabec@fs.uni-lj.si
dr. Ivan Lah
PODROČJE DELA: Tehnika, obramboslovje, zgodovina
ZAPOSLITEV: Upokojen
KONTAKT: ivanlah41@gmail.com
dr. Ivo Verovnik
PODROČJE DELA: Fizika
ZAPOSLITEV: Upokojen
KONTAKT: iverovnik@siol.net
dr. Jana Makuc
PODROČJE DELA: Biomedicina
ZAPOSLITEV: Bolnišnica Topolšica in Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: jana.makuc@gmail.com

dr. Janko Plešnik
PODROČJE DELA: Management, kakovost
ZAPOSLITEV: Osnovna šola Mežica
KONTAKT: janko.plesnik@gmail.com

 

dr. Jasna Potočnik Topler
PODROČJE DELA: Literarne vede, turizem, angleški jezik
ZAPOSLITEV: Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru
KONTAKT: jasna.potocnik1@um.si
dr. Jasna Uranjek
PODROČJE DELA: Medicina
ZAPOSLITEV: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
KONTAKT: jasna.uranjek@siol.net

dr. Katarina Keber
PODROČJE DELA: Zgodovina
ZAPOSLITEV: Zgodovinski inštitut Milka Kosa (ZRC SAZU)
KONTAKT: kkeber@zrc-sazu.si
dr. Kosta Dolenc
PODROČJE DELA: Didaktika tehnike
ZAPOSLITEV: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerza v Mariboru
KONTAKT: kosta.dolenc@um.si
dr. Lidija Slemenik Perše
PODROČJE DELA: Kemijsko inženirstvo
ZAPOSLITEV: Fakulteta za strojništv Univerza v Ljubljani
KONTAKT: lidija.slemenik.perse@fs.uni-lj.si

dr. Luka Pavlič
PODROČJE DELA: Informatika
ZAPOSLITEV: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
KONTAKT: luka.pavlic@gmail.com

dr. Luka Zajec
PODROČJE DELA: Gozdarstvo
ZAPOSLITEV: Race Kogo Slovenj Gradec
KONTAKT: luka.zajec@gmail.com

dr. Maja Mravljak
PODROČJE DELA: Medicina, zdravstvo
ZAPOSLITEV: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
KONTAKT: maja.mravljak@gmail.com
dr. Marjan Linasi
PODROČJE DELA: Zgodovina
ZAPOSLITEV: Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec
KONTAKT: marjan.linasi@kpm.si
dr. Marjana Merkač Skok
PODROČJE DELA: Organizacija in management
ZAPOSLITEV: Gea College Ljubljana
KONTAKT: marjana.merkac@guest.arnes.si

dr. Mateja Pevec Rozman
PODROČJE DELA: Teologija in filozofija
ZAPOSLITEV: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: mateja.pevec@guest.arnes.si
dr. Matjaž Gams
PODROČJE DELA: Umetna inteligenca, poslovna inteligenca, računalništvo in informatika
ZAPOSLITEV: Inštitut Jožef Štefan
KONTAKT: matjaz.gams@ijs.si

dr. Matjaž Maksimilijan
PODROČJE DELA: Teologija
ZAPOSLITEV: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: maksimilijan.matjaz@guest.arnes.si

dr. Mihaela Zavašnik 
PODROČJE DELA: Vzgoja in izobraževanje, organizacija in management
ZAPOSLITEV: Šola za ravnatelje
KONTAKT: mihaela.zavasnik@guest.arnes.si 

dr. Milan Zorman
PODROČJE DELA: Računalništvo in informatika
ZAPOSLITEV: Fakulteta za tehnologijo polimerov
KONTAKT: milan.zorman@um.si
dr. Miroslav Rebernik
PODROČJE DELA: Ekonomika podjetij in podjetništvo
ZAPOSLITEV: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerza v Mariboru
KONTAKT: miroslav.rebernik@um.si

dr. Mitja Skudnik
PODROČJE DELA: Gozdarstvo, dendrometrija, geoinformatika
ZAPOSLITEV: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: mitja.skudnik@gozdis.si

dr. Mojca Černe
PODROČJE DELA: Pedagoška psihologija
ZAPOSLITEV: ŠC Slovenj Gradec
KONTAKT: mojca.cerce@gmail.com

dr. Mojca Hrastelj Brelih
PODROČJE DELA: Jezikoslovje
ZAPOSLITEV: OŠ Vuzenica
KONTAKT: mojca.hrastelj.brelih@gmail.com

dr. Nace Pušnik
PODROČJE DELA: Informacijska in grafična tehnologija
ZAPOSLITEV: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: nace.pusnik@ntf.uni-lj.si

dr. Nejc Berzelak
PODROČJE DELA: Družboslovna statistika in metodologija
ZAPOSLITEV: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani
KONTAKT: nejc.berzelak@fdv.uni-lj.si

dr. Peter Praper
PODROČJE DELA: Psihologija in psihoterapija
ZAPOSLITEV: Upokojen
KONTAKT: peter.praper@ikpp.si

dr. Peter Pungartnik
PODROČJE DELA: Varstvoslovje
ZAPOSLITEV: Upokojenec
KONTAKT: peter.pungartnik@telemach.net
dr. Petra Konečnik Kresnik
PODROČJE DELA: Biotehnologija, biomedicina, transfuzijska medicina, imunologija
ZAPOSLITEV: Zavod RS za transfuzijsko medicino
KONTAKT: petra.konecnik@gmail.com
dr. Robert Repnik
PODROČJE DELA: Fizika, astronomija, didaktika
ZAPOSLITEV: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerza v Mariboru
KONTAKT: robert.repnik@um.si
dr. Roman Kamnik
PODROČJE DELA: Elektrotehnika, robotika in biomehanika
ZAPOSLITEV: Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani
KONTAKT: roman.kamnik@fe.uni-lj.si

dr. Samo Skralovnik
PODROČJE DELA: Teologija (Sveto pismo in judovstvo)
ZAPOSLITEV: Teološka Fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: samo.skralovnik@teof.uni-lj.si
dr. Silva Roncelli Vaupot
PODROČJE DELA: Organizacija in management
ZAPOSLITEV: Upokojena
KONTAKT: silva.roncelli@gmail.com
dr. Simon Dobnik
PODROČJE DELA: Jezikovne tehnologije, umetna inteligenca
ZAPOSLITEV: Univerza v Göteborgu
KONTAKT: simon.dobnik@gu.se
dr. Simon Klančnik
PODROČJE DELA: Inteligentni proizvodni sistemi in procesi
ZAPOSLITEV: Fakulteta za strojništvo Univerza v Mariboru
KONTAKT: simon.klancnik@um.si

dr. Tatjana Večko Pirtovšek
PODROČJE DELA: Materiali in metalurgija
ZAPOSLITEV: SIJ Metal Ravne
KONTAKT: tatjana.pirtovsek@metalravne.com

dr. Tomaž Rotovnik
PODROČJE DELA: Vesoljske tehnologije
ZAPOSLITEV: SkyLabs d.o.o.
KONTAKT: rotovnik.tomaz@gmail.com
dr. Uroš Zavodnik
PODROČJE DELA: Filmska umetnost
ZAPOSLITEV: Samostojni umetnik
KONTAKT: uros.zavodnik@gmail.com

dr. Urška Vrabič Brodnjak
PODROČJE DELA: Infomacijska in grafična tehnologija
ZAPOSLITEV: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani
KONTAKT: urska.vrabic@ntf.uni-lj.si

dr. Vesna Jurač
PODROČJE DELA: Geografija
ZAPOSLITEV: OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
KONTAKT: vesna.jurac@gmail.com
dr. Viktorija Vaupot
PODROČJE DELA: Anesteziologija
ZAPOSLITEV: Upokojena
KONTAKT: vika.vaupot@gmail.com
dr. Vinko Močnik
PODROČJE DELA: Strojništvo
ZAPOSLITEV: ŠC Ravne na Koroške, Fakulteta za strojništvo (UM), ERD d.o.o.
KONTAKT: vinko.mocilnik@siol.net
dr. Vitomir Štruc
PODROČJE DELA: Elektrotehnika, računalniški vid
ZAPOSLITEV: Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani
KONTAKT: vitomir.struc@fe.uni-lj.si

dr. Zoran Vaupot
PODROČJE DELA: Management in mednarodno poslovanje
ZAPOSLITEV: Fakulteta za pravo in poslovne vede, Katoliški inštitut
KONTAKT: zoran.vaupot@kat-inst.si

Franci Krevh
PODROČJE DELA: Tolkala, glasba, izobraževanje
ZAPOSLITEV: Slovenska filharmonija
KONTAKT: franci.krevh@gmail.com

Kako postati član

REDNI ČLAN Društva KAZU je lahko:

  • doktor znanosti, ki je rojen, živi ali je živel na Koroškem
  • vrhunski umetnik, ki je rojen, živi ali je živel na Koroškem

 

KAZU obrazec_pristopna izjava (word)

KAZU obrazec_pristopna izjava (pdf)

Za IZREDNEGA ČLANA Društva KAZU je lahko izvoljen doktor znanosti ali vrhunski umetnik, ki ne izhaja iz Koroške, je pa dejavno povezan s Koroško ali je ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti.

Za ČASTNEGA ČLANA Društva KAZU je lahko redni član Društva KAZU, ki je s svojim znanstvenim ali umetniškim delom izjemno pripomogel k razvoju stroke in ugledu Društva KAZU.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.